Cíle naší školy

Naše škola dlouhodobě usiluje o konstantní dosahování zejména těchto cílů

Kvalitní vzdělání

První cíl tvoří spokojení studenti, kterým se dostává kvalitního vzdělání formou teoretické a praktické části.

Perspektivní pracovní kariéra

Absolventi naší školy se uplatňují v tuzemsku i v zahraničí pod hlavičkou velkých firem i ve vlastním podnikání.

Motivační stipendia

Škola ve spolupráci se Sdružením přátel školy nabízí nejúspěšnějším studentům motivační stipendia a další vybrané finanční příspěvky v průběhu studia.

Praxe ve firmách

Náš kvalifikovaný pedagogický sbor zajišťuje společně s partnerskými firmami praxi pro studenty, která probíhá v prostředí firem se špičkovým zázemím.

Příběh úspěšného absolventa

ZE ŠKOLNÍ LAVICE AŽ DO ALCRONU

Pavel Býček

šéfkuchař
alcron restaurace praha

Zkušenosti načerpané ze zahraničních stáží dnes využívá v jedné z nejprestižnějších pražských restaurací.

Důvody proč studovat na naší škole

Zázemí školy

Naše škola disponuje nadstandardním vybavením, zaměřeným na výuku studentů, ale také na volnočasové aktivity. V roce 2014 bylo dokončeno Gastrocentrum, které se stalo regionálním oborovým centrem pro vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších zájemců v oblasti gastronomie a hotelnictví, studenti taktéž využívají přírodovědnou laboratoř. Pro volnočasové aktivity je určena školní zahrada či moderní multifunkční sportoviště.

Stabilní uplatnění

Partneři školy jsou garanty pro praxi studentů a v mnoha případech také zaměstnavateli absolventů. Pro mnohé z nich je to pak přirozený posun od praxe přímo do zaměstnání. I nadále je naším záměrem udržovat pevné vztahy s našimi dlouholetými firemními partnery, dále taktéž usilujeme o získávání nových spoluprací a rozšiřovat tak mozaiku všech námi nabízených oborů pro praxi.

Dotační programy

Dlouhodobě se nám daří uplatňovat se v rámci dotačních programů, kterými revitalizujeme dílčí sekce celého školního komplexu, abychom tak co nejlépe zabezpečili optimální chod školy v průběhu celého školního roku. Jsme zapojeni do aktivit týkajících se přípravy a realizace zahraničních stáží pro studenty školy.

Staňte se studentem naší školy

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Navštivte také naše oficiální webové stránky www.hotelovkafren.cz